website templates

TOP 10 ČINJENICA O ŠAHU

  1. Riječ šah mat potiče od perzijske riječi „Shah-Mat“,  što znači „Kralj je mrtav“.
  2. Teoretki najduža šahovska partija iznosi 5.949 poteza.
  3. Najduže vrijeme za rokadu bilo je u partiji Bobotsor – Irkov 1966. Nakon 46. poteza urađena je mala rokada (0-0).
  4. Blathy Otto (1860 – 1939) napravio je jedan od najdužih šahovskih problema, mat u 290 poteza.
  5. Najduža oficijalna partija imala je 269 poteza (Nikolić – Arsović, Beograd 1989.) i završila remijem.
  6. Od početne pozicije imamo 8 načina da matiramo u 2 poteza i 355 načina da matiramo u 3 poteza.
  7. 1280. u Španiji je omogućeno da pješak s početnog polja može ići na dva polja, a ne samo na jedan.
  8. 1985. godine Garry Kasparov je postao najmlađi svjetski prvak sa 22 godine i 210 dana.
  9. Bila su 72 uzastopna poteza damom u partiji Mason – Mackenzie u Londonu 1982.godine.
  10. Druga knjiga ikada printana na engleskom jeziku je bila šahovska knjiga.

© Copyright 2017 ChessScout - All Rights Reserved