html5 templates

Šahovske figure - DAMA

Svoju šahovsku karijeru dama je započela kao kraljev savjetnik, što se ogleda i u nazivima koje je nosila u čaturangi (mantri – savetnik) i šatrandžu (firzan, od persijske reči "farzin" – savjetnik). Kretala se isključivo ukoso i bila je ograničena na susjedna polja po dijagonali, što je odražavalo savjetodavni status ispod vladarevog – limitirano kretanje, a i manju moć. Pješak koji je dostizao osmi red mogao se pretvoriti samo u firzana, tako da snaga promocije nije bila ni približno takva kao u savremenom šahu. U srednjem vijeku ova figura je promijenila naziv u ferz (Rusi i dan-danas koriste taj izraz) i dobila mogućnost kratkih skokova u određenim situacijama. Oko 1475. godine u Evropi dobija naziv dama i današnju moć kretanja, pri čemu se smatra da je ime preuzeto iz igre koja se u Francuskoj zvala "igra dama", a koja se i danas igra na šahovskoj ploči. Varijacije u imenu najčešće podrazumjevaju termin "kraljica" (koji je i kod nas u čestoj upotrebi), Italijani je zovu samo "žena", dok su jedini "originalni" Estonci, koji ovu figuru nazivaju "zastavom".

Dama je takođe (pravo) linijska figura i u svome kretanju objedinjuje mogućnosti topa i lovca, to jest kreće se po linijama, redovima i dijagonalama za proizvoljan broj polja, što je čini najmoćnijom figurom u modernom šahu. Sa centralne pozicije uspostavlja kontrolu nad maksimalnih 27 polja. Nezavisno od pozicije na tabli, dama uvek kontroliše neparan broj polja.

Svaki igrač počinje partiju sa po jednom damom, postavljenom pored kralja. Početnici često slučajno zamijene mjesta kralju i dami, pa se stoga pamti da "dama ide na svoju boju". Bijela dama polazi sa bijelog polja, a crna dama sa crnog. U algebarskoj notaciji , bijela dama polazi sa polja d1 a crna sa d8. 

U šahovskoj notaciji dama se označava velikim latiničnim slovom "D".

Vrijednost dame je devet pješaka.

Princip uzimanja protivničkih, zaustavljanja kod sopstvenih i nemogućnosti preskakanja bilo kojih figura važi na isti način kao i kod topa i lovca.

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

SHARE THIS PAGE!

© Copyright 2017 ChessScout - All Rights Reserved