free site creation software

IZGRADNJA LUCENINOG MOSTA

Topovske završnice

Izgradnja "Luceninog mosta" se sastoji u tome  da se prvo protivnički kralj otjera malo u čošak, onda da se top postavi na 4. red (ako je bijeli) ili 5. red (ako je crni) da bi se kasnije kralj mogao izvuči i u jednom momentu se pregraditi svojim topom i spriječiti šahove 
protivničkog topa.

SHARE THIS PAGE!

© Copyright 2017 ChessScout - All Rights Reserved