free html web templates

POKRETNI I NEPOKRETNI CENTAR

Pojam centra u šahu označava 4 polja u sredini šahovske table (pogledaj lekciju šahovska tabla).
Centralna polja u fazama igre (otvaranje, središnjica i završnica) veoma su značajna za razvoj igre, mada se značaj u zavisnosti od faze igre razlikuje. Borba za osvajanje centra počinje još u samom otvaranju. Bez kontrole centralnih polja napadi na protivničkog kralja s krila gotovo su neizvodivi. Šahovske figure postavljene u centru kontrolišu čitavu tablu; dama i skakač posebno pokazuju svoju snagu na tim poljima.
U vremenu prvih svjetskih prevenstava u šahu vladalo je mišljenje da se centar mora zauzeti najmanje jednim pješakom od strane oba igrača. Aaron Nimzowitsch kasnije je formulisao tezu da je za posjedovanje centra dovoljna kontrola centra drugim figurama.
Postoje dva tipa centra: pokretni i nepokretni centar.

SHARE THIS PAGE!

© Copyright 2017 ChessScout - All Rights Reserved