portfolio web templates

PRAVILO 6. ILI 3. REDA

Topovske završnice

Pravilo 6. ili 3. reda se sastoji u tome da slabija strana drži kralja na osnovnom redu i topa da drži na 3. redu (ako je bijeli) ili 6. ( ako je crni) sve dok na njega ne dođe pješak, a kada dođe onda top ide na protivnički osnovni red i daje šahove kralju od kojih crni kralj ne može pobjeći!!!

SHARE THIS PAGE!

© Copyright 2017 ChessScout - All Rights Reserved