amp template

SLABA POLJA

Slaba polja su polja koja se ne mogu braniti ni pješacima ni drugim figurama.

SHARE THIS PAGE!

© Copyright 2017 ChessScout - All Rights Reserved